Vykdomos programos

Lopšelyje-darželyje “Pušaitė” ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis:
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠAITĖ” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
BENDRĄJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMA
Įstaigoje veikia:
 Sveikatingumo kūrybinė grupė “Vaivorykštė”
Etnokultūrinė grupė “Tėviškės takais”
Projektinė grupė “Kurkime grožį kartu”
2017-2018 m.m. įstaiga dalyvauja Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje.