Teikiamos paslaugos įstaigoje

Psichologo paslaugos

Įstaigai nuo 2015-01-09 suteikta Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

 

Įstaigoje dirba masažuotoja-bendrosios praktikos slaugytoja, logopedas.

    Vaikams pagal susirgimo pobūdį skiriamos medicininės procedūros:
 • taikoma subalansuota mityba,
 • odos tepimas gydomaisiais tepalais,
 • inhaliacijos vaistiniais preparatais,
 • gydomasis ir reabilitacinis masažas,
 • procedūros ,,Bioptron” aparatu.
    Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba.
    Lopšelyje-darželyje veikia alergologinė mokyklėlė ,,Pušaitė”, kurioje teikiamos žinios tėvams, pedagogams ir ugdytiniams apie vaikų sveikatos ugdymą šeimoje ir darželyje.
ALERGOLOGINĖS MOKYKLĖLĖS ,,PUŠAITĖ” PROGRAMA 2018 METAMS
Tikslas:
    Teikti žinias ugdytiniams, jų tėveliams ir pedagogams apie alergiškų vaikų sveikatos ugdymą šeimoje ir darželyje.
Uždaviniai:
 • Ugdyti gebėjimą suvokti, kaip galima išvengti alerginės ligos paūmėjimų ir laiku suteikti pagalbą.
 • Teikti žinias apie alergines ligas ir jų gydymą.
 • Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Bendrosios nuostatos:
 • Valdant alergines ligas pagrindinis vaidmuo tenka ligoniui ir jo tėvams.
 • Norint šią ligą valdyti, būtina ją pažinti.
 • Ligoniui ir jo artimiesiems pateikiama informacija turi būti pakankamai suprantama.
Veiklos kryptys:
 • DARBAS SU ALERGIŠKAIS VAIKAIS:
–    Vaikų sveikatos būklės įvertinimas.
–    Pakankamai suprantamas informacijos vaikui pateikimas.
–    Skatinamas laikytis režimo, dietos, higienos įgūdžių.
–    Vaikų įtraukimas į spektaklius, žaidimus, konkursus alergijos tema.
 • DARBAS SU ALERGIŠKŲ VAIKŲ TĖVAIS, ORGANIZUOJANT PASKAITAS:
–    Supažindinimas su pagrindinėmis alerginių ligų priežastimis, simptomais, gydymo, reabilitacijos bei prevencijos galimybėmis.
–    Hipoalerginė mityba.
–    Vaiko aplinkos kontrolė.
–    Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, vaiko organizmo grūdinimo galimybės.
–    Palankaus psichologinio mikroklimato šeimoje sukūrimas.
 • DARBAS SU ĮSTAIGOS BENDRUOMENE:
–    Pagrindinių žinių apie alergines ligas, jų gydymo galimybes pateikimas.
–    Supažindinimas su pagrindiniais hipoalerginės mitybos principais.
–    Specialaus ir individualaus bendravimo su alergišku vaiku poreikis.
–    Fizinio krūvio pritaikymas ir individualizavimas.
–    Saugios hipoalerginės aplinkos sukūrimas grupėse bei visoje įstaigoje.
Eil. Nr.
Temų pavadinimas
Vykdymo data
Vykdantysis personalas
Vykdomųjų užsiėmimų trukmė
Praktinių užsiėmimų medžiaga
Dalyviai
1
2
3
4
5
6
7
1.
Sveikatos valandėlė “Kur slepiasi alergenai?”
2018 m. kovas
Bendrosios praktikos slaugytoja Alma Kleinienė
15-30 min.
Vaizdinės priemonės
Ugdytiniai
2.
Pokalbis su vaikais “Alergiško vaiko dienos režimas, kūno higiena”
2018 m. spalis
Bendrosios praktikos slaugytoja Alma Kleinienė
15-30 min.
Vaizdinės priemonės
Ugdytiniai
 
1.
Pranešimas “Alergiško vaiko aplinkos kontrolė”
2018 m. kovas
Bendrosios praktikos slaugytoja Alma Kleinienė
1 val
Vaizdinės priemonės
Auklėtojai ir kt.  l-d personalas
2.
Supažindinimas su naujai atvykusių vaikų sveikatos  problemomis.
Pranešimas “Alergiškų vaikų priežiūros ypatumai”
2018 m. spalis
Bendrosios praktikos slaugytoja Alma Kleinienė
1 val.
Medicininiai dokumentai, anketos
Auklėtojai ir kt.  l-d personalas
1.
Susitikimas su visuomenės sveikatos biuro specialistėmis-dietistėmis. Vaikų maitinimo ypatumai, sergant alerginėmis ligomis
2018 m. kovas
Bendrosios praktikos slaugytoja Alma Kleinienė
1 val.
Skaidrės
Tėvai ir kiti šeimos nariai
2.
Susitikimas su Pedagoginės psichologinės tarnybos lektore.
Atliekamų reabilitacinių procedūrų darželyje apžvalga
2018 m. spalis
Bendrosios praktikos slaugytoja Alma Kleinienė
1 val.
Skaidrės
Tėvai ir kiti šeimos nariai