Komisijos ir darbo grupės

Svetainės tvarkymo darbo grupės sudėtis:

 

Irena Narvilienė – direktorė

Loreta Susekienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Neringa Igarytė – raštinės administratorė

Lina Petrauskienė – direktoriaus pavaduotoja

Gražina Pociuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas: Jurgita Gelčienė – logopedė

Nariai:

Irena Narvilienė – direktorė

Loreta Susekienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimutė Mikalauskienė – auklėtoja

Alma Kleinienė – bendrosios praktikos slaugytoja

 

Savivaldos institucijos