Komisijos ir darbo grupės

Svetainės tvarkymo darbo grupės sudėtis:

 

Irena Narvilienė – direktorė

Loreta Susekienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Audronė Koliuchova – sekretorė

Lina Petrauskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Gražina Pociuvienė – neformaliojo švietimo mokytoja

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas: Regina Kaminskienė – logopedė

Nariai:

Irena Narvilienė – direktorė

Loreta Susekienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimutė Mikalauskienė – auklėtoja

Alma Kleinienė – bendrosios praktikos slaugytoja

 

Savivaldos institucijos