Darbuotojai

Lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbo laikas: 7.30-18.00 val.
Direktoriaus darbo laikas: 8.00-16.30 val., išskyrus penktadienį (dirba 7.00-15.30 val.), pietų pertrauka: 12.30 – 13.00 val.
KONTAKTINIAI TEL.:
Bendras įstaigos tel.: (8 46) 34 62 46
Specialisto tel.: (8 46) 34 80 09
DARBUOTOJAI:
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Pareigos
Išsilavinimas ir specialybė
Kvalifikacinė kategorija
Mokomasis dalykas
1
2
3
4
5
6
1.
Irena Narvilienė
Direktorė
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Ikimokyklinis ugdymas
2.
Loreta Susekienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Ikimokyklinis ugdymas
3.
Lina Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja
Spec. vidurinis, buhalterinės apskaitos technikumas, buhalterė
4.
Rita Šakienė
Specialistė
Spec. vidurinis, buhalterinės apskaitos technikumas, buhalterė
5.
Neringa Igarytė
Raštinės administratorė
Aukštasis, KU, lietuvių filologijos ir etnografijos bakalauras
 6.
 Alma Kleinienė
 Masažuotoja- bendrosios praktikos slaugytoja  Spec. vidurinis, medicinos mokykla, medicinos sesuo
7.
Renata Ručinskytė
Auklėtoja
Nebaigtas aukštasis, KU, Vaikystės pedagogikos studijų IV kurso studentė
 Ikimokyklinis ugdymas
 8.  Kristina Razmienė  Auklėtoja  Aukštasis, KU, vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja bei socialinė pedagogė  Auklėtoja  Ikimokyklinis ugdymas
9.
Regina Poškienė
Auklėtoja
Spec. vidurinis, pedagoginė mokykla,
vaikų darželio auklėtoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
10.
Rima Kiškytė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
11.
Laimutė Mikalauskienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Vyr.auklėtoja
Priešmokyklinis ugdymas
12.
Jolita Paukštytė- Armalė
 Auklėtoja Aukštasis, KU, ikimokyklinio ugdymo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija  Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas
13.
Laimutė Butrimienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštasis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Auklėtoja
Priešmokyklinis ugdymas
14.
Nijolė Lekavičienė
Auklėtoja
Spec. vidurinis, vaikų darželio auklėtoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
15.
Gražina Pociuvienė
Neformaliojo ugdymo mokytoja
Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas
Auklėtoja metodininkė
Neformalusis  ugdymas
16.
Loreta Paukštienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
17.
Dainora Paškauskienė
Auklėtoja
Aukštasis, KU,edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
18.
Laima Lygnugarienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
19.
Aistė Šeimienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
20.
Virginija Ilakienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo
metodininkė
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
21.
Virginija Biliukevičienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Spec. vidurinis, vaikų darželio auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinis ugdymas
22.
Jurgita Kolpertė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštasis, VPU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Auklėtoja
Priešmokyklinis ugdymas
23.
Danutė Vaišnorienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
24.
Zita Klovaitė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
25.
Rima Kaušakienė
Auklėtoja
Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
26.
Reda Morkūnienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
27.
Jurgita Gelčienė
Logopedė
Aukštasis, ŠU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija
Vyr.specialioji pedagogė
Ikimokyklinis ugdymas
28.
Ona Gubistienė
Meninio ugdymo mokytoja
Spec. vidurinis, S.Šimkaus muzikos mokykla, choro dirigavimo muzikos mokytoja
Vyr.muzikos mokytoja
Ikimokyklinis ugdymas