Darbuotojai

Lopšelio-darželio ,,Pušaitė” darbo laikas: 7.30-18.00 val.
Direktoriaus darbo laikas: 8.00-16.30 val., išskyrus penktadienį (dirba 7.00-15.30 val.), pietų pertrauka: 12.30 – 13.00 val.
KONTAKTINIAI TEL.:
Bendras įstaigos tel.: (8 46) 34 62 46
Specialisto tel.: (8 46) 34 80 09
DARBUOTOJAI:
Eil. Nr.
Vardas, Pavardė
Pareigos
Išsilavinimas ir specialybė
Kvalifikacinė kategorija
Mokomasis dalykas
1
2
3
4
5
6
1.
Irena Narvilienė
Direktorė
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Ikimokyklinis ugdymas
2.
Loreta Susekienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Ikimokyklinis ugdymas
3.
Lina Petrauskienė
Direktoriaus pavaduotoja
Spec. vidurinis, buhalterinės apskaitos technikumas, buhalterė
4.
Rita Šakienė
Specialistė
Spec. vidurinis, buhalterinės apskaitos technikumas, buhalterė
5.
Audronė Koliuchova
Raštinės administratorė
Spec. vidurinis
 
6.
Alma Kleinienė
masažuotoja-bendrosios praktikos slaugytoja
Spec. vidurinis, medicinos mokykla, medicinos sesuo
 7.  Kristina Razmienė  Auklėtoja  Aukštasis, KU, vaikų auklėtoja, pradžios mokyklos mokytoja bei socialinė pedagogė  Auklėtoja  Ikimokyklinis ugdymas
8.
Regina Poškienė
Auklėtoja
Spec. vidurinis, pedagoginė mokykla,
vaikų darželio auklėtoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
9.
Rima Kiškytė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
10.
Laimutė Mikalauskienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Vyr.auklėtoja
Priešmokyklinis ugdymas
11.
Jolita Paukštytė- Armalė
 Auklėtoja Aukštasis, KU, ikimokyklinio ugdymo bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija  Auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas
12.
Asta Levanienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja
metodininkė
Priešmokyklinis ugdymas
13.
Nijolė Lekavičienė
Auklėtoja
Spec. vidurinis, vaikų darželio auklėtoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
14.
Gražina Pociuvienė
Neformaliojo ugdymo pedagogė
Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogas
Auklėtoja metodininkė
Neformalusis  ugdymas
15.
Loreta Paukštienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
16.
Dainora Paškauskienė
Auklėtoja
Aukštasis, KU,edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojos profesinė kvalifikacija
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
17.
Laima Lygnugarienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
87.
Aistė Sedauskienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Aukštasis, ŠU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
19.
Virginija Ilakienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo
metodininkė
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
20.
Virginija Biliukevičienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Spec. vidurinis, vaikų darželio auklėtoja
Auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinis ugdymas
21.
Ilma Mumgaudienė
Auklėtoja
Aukštasis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija
Auklėtoja
metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
22.
Danutė Vaišnorienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė ir auklėtoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
23.
Zita Klovaitė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
24.
Rima Kaušakienė
Auklėtoja
Aukštasis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė
Vyr.auklėtoja
Ikimokyklinis ugdymas
25.
Reda Morkūnienė
Auklėtoja
Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinio auklėjimo metodininkė, ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos dėstytoja
Auklėtoja metodininkė
Ikimokyklinis ugdymas
26.
Regina Kaminskienė
Logopedė
Aukštasis, ŠPI, pagalbinės mokyklos mokytoja ir logopedė
Vyr.logopedė
Ikimokyklinis ugdymas
27.
Ona Gubistienė
Meninio ugdymo mokytoja
Spec. vidurinis, S.Šimkaus muzikos mokykla, choro dirigavimo muzikos mokytoja
Vyr.muzikos mokytoja
Ikimokyklinis ugdymas