Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2018 m. rugpjūčio 8 d.

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m. IV ketvirtis 2018 m. I ketvirtis
1 Auklėtojas 14,40 759,22 695,02
2 Auklėtojo padėjėjas 12,75 390,57 458,72
3 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,50 412,69 427,40
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,20 881,46 857,33
5 Valgyklos darbininkas 2,25 431,16 400,00
6 Virėjas 4,00 449,88 468,77
 7.  Kiemsargis  0,75  427,60  466,97