Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2018 m. sausio  22  d.

 

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2017 m. IV ketvirtis 2018 m. I ketvirtis
1 Auklėtojas 14,40 759,22 711,77
2 Auklėtojo padėjėjas 12,75 390,57 442,50
3 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,50 412,69 418,55
4 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,20 881,46 877.98
5 Valgyklos darbininkas 2,25 431,16 400,61
6 Virėjas 4,00 449,88 454,61